Efteråret 2018

Overskrift 1

Søndag den 4. november
Struerkoret medvirker 
i Allehelgensgudstjeneste 
i Gimsing kirke kl. 16

Søndag den 2. december
Struerkoret medvirker 
ved Adventsgudstjeneste 
i Gimsing kirke kl. 10.30